Documenten

Laat weten wat u vindt van het ontwerp herinrichting stationsplein

Het ontwerp van het stationsplein (korte termijn)
Het ontwerp van het stationsplein (korte termijn)

De gemeente wil het gebied rondom het station Heemskerk herontwikkelen. Voor de korte termijn willen we de pleinen aan beide kanten van het station anders inrichten. Voor de lange termijn willen we daar woningen bouwen en een tunnel aanleggen onder het spoor voor voetgangers.
In februari 2019 presenteerden we onze ideeën hiervoor tijdens een inloopbijeenkomst. Dit is de stand van zaken op dit moment.

We hebben veel reacties ontvangen op de eerder gepresenteerde ideeën

Er kwamen ruim 200 bezoekers naar de informatiebijeenkomst in basisschool De Vlinder. Bezoekers konden vragen stellen en reacties achterlaten. Dat kon ook via de website van het project.
We hebben zo'n 375 reacties ontvangen, verdeeld over verschillende onderwerpen. U vindt het overzicht van deze reacties in op de pagina met projectinformatie.

Alle reacties nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen

Voor de uitwerking van de plannen heeft de gemeenteraad inmiddels geld beschikbaar gesteld.
Dat geldt ook voor het opnieuw inrichten van de stationspleinen op korte termijn.

We hebben een ontwerp voor het stationsplein aan de kant van de supermarkt

In dit ontwerp is het stationsplein groter gemaakt. Het plein krijgt een ruimere en beter herkenbare toegang naar het station. We verplaatsen daarvoor de keerlus en laten vier parkeerplaatsen vervallen. Op het plein komen bankjes, bomen, verlichting en groen. Ook komen er extra fietsklemmen.
U vindt het ontwerp op de pagina met projectinformatie..

U kunt nu reageren op het ontwerp stationsplein aan de kant van de supermarkt

Voordat wij dit ontwerp definitief vaststellen en gaan uitvoeren horen wij graag uw mening.
U kunt op 3 manieren reageren:

  1. Via dit reactieformulier kunt u uw opmerkingen aangeven.
  2. U kunt uw reactie ook naar ons mailen. Gebruik daarvoor het speciale e-mailadres stationsplein@heemskerk.nl.
  3. U kunt ook een 'terugbelverzoek' doen. U belt dan naar de gemeente Heemskerk, telefoon 14 0251 en geeft uw naam en telefoonnummer door. We bellen u dan op een later tijdstip terug.

U kunt tot en met maandag 21 september 2020 reageren.

Het ontwerp voor de inrichting van het stationsplein aan de Broekpolderkant is nog niet af

Ook voor het stationsplein aan de kant van de Broekpolder hebben we een ontwerp gemaakt. In dit ontwerp staan onder meer extra parkeerplaatsen aan de noordkant van het bestaande plein. Om dit uit te voeren moeten we een deel van de bestaande spoorsloot dempen. Daarvoor moeten we eerst overleggen met het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Zodra we hier meer over weten, komen we bij u terug.

Voor de lange termijn willen we woningen bouwen en een tunnel aanleggen onder het spoor

De uitwerking van plannen voor woningbouw en de doorgang onder het spoor duurt langer. Daarvoor hebben we een stedenbouwkundig bureau nodig. En daar moeten we een aanbestedingsprocedure voor volgen. Dat duurt een aantal maanden. Naar verwachting kunnen we begin 2021 een stedenbouwkundig bureau opdracht geven. Het stedenbouwkundig bureau heeft ongeveer één jaar nodig. De uitwerking doen we in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden, waaronder Woonopmaat. We richten daarvoor een klankbordgroep op. Met alle input en met elkaar gaan we zoeken naar het beste plan voor bij het station. Hierover volgt op een later moment informatie.

Er is een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in Heemskerk

Veel mensen zoeken een woning in Heemskerk. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren. Op basis van de huidige inzichten zijn er tot 2040 minimaal 1.000 woningen nodig. Gelijktijdig zien we dat de druk op de woningmarkt toeneemt. En dat er bovenop dit aantal nog veel meer woningen nodig zijn. Volgens de ideeën die we in 2019 presenteerden, is het mogelijk om ongeveer 300 woningen te bouwen bij het station, in woontorens en 'urban villa's'.