Stand van zaken herontwikkeling stationsgebied

In februari dit jaar hield de gemeente Heemskerk een inloopbijeenkomst in basisschool De Vlinder over de herontwikkeling van het stationsgebied. Tijdens en na de inloopbijeenkomst, waar zo’n 200 belangstellenden op af kwamen, zijn er veel reacties binnengekomen op de gepresenteerde plannen. De gemeente is bezig om al deze reacties te verwerken. Het zijn er bij elkaar ruim 370! Het college is blij dat er zoveel belangstelling is voor dit project.

Korte termijn: de stationspleinen

Een deel van de reacties gaat over de voorgestelde maatregelen op de korte termijn: de herinrichting van de stationspleinen aan de Broekpolderkant en aan de kant van de supermarkt. Deze reacties gaan mee in de uitwerking van de concrete inrichtingsontwerpen van deze twee pleinen. Naar verwachting zijn deze inrichtingsplannen rond deze zomer gereed. Dan komt er ook gelegenheid om daarop te reageren.

Lange termijn: de woningbouw

Het grootste deel van de reacties gaat over de voorstellen voor de lange termijn: de woningbouw. De zorgen gaan daarin over de bouwhoogte en de effecten daarvan op het uitzicht, de wind en het zonlicht. Verder zijn er onder andere reacties gekomen over de toekomst van de supermarkt, de kapsalon en het tankstation.
De reacties worden betrokken bij de nadere uitwerking van de voorstellen tot een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Deze nadere uitwerking neemt geruime tijd in beslag. Het streven is om na de zomer met meer nieuws te komen over de voortgang en de planning.

Meer informatie en op de hoogte blijven

Houd de kranten en de website station.heemskerk.nl in de gaten. Op de site zijn verschillende vragen beantwoord die via het meldingsformulier en tijdens de bijeenkomst zijn gesteld. Het is ook nog steeds mogelijk om via de site aan te melden om per e-mail op de hoogte gehouden te worden.