Documenten

Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn

Station Heemskerk

Gemeenten, provincie en ProRail en NS gaan gezamenlijk aan de slag met stationsomgevingen langs de Kennemerlijn, de spoorlijn tussen Uitgeest en Haarlem.  Een greep uit de plannen om de stationsgebieden te verbeteren: nieuwe woningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations, meer fietsenstallingen, betere Park&Ride faciliteiten, heldere bewegwijzering en goede verbindingen naar woonwijken en natuurgebieden.

Deze week zijn de colleges van de gemeenten en provincie akkoord gegaan met de aanpak van deze OV-knooppunten. Ze geven daarmee het startsignaal voor de uitvoering van de gezamenlijke strategie en concrete maatregelen per stationsomgeving. De plannen zijn het resultaat van een gezamenlijk proces met bijna 200 lokale en regionale partijen en bewonersgroepen. Onder hen ondernemers, projectontwikkelaars, onderwijs- en zorginstellingen, natuurorganisaties, recreatieve en culturele instellingen. Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: ‘Ik ben heel blij met dit concrete resultaat. We gaan nu samen aan de slag om er voor te zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen. Daar draagt de provincie graag haar steentje aan bij.’

Provincie, gemeenten, ProRail en NS willen aantrekkelijke en levendige stationsomgevingen die bovendien goed bereikbaar zijn. Kees Rutten, regiodirecteur ProRail: ‘Stations moeten liefst naadloos aansluiten op hun omgeving. En prettig zijn om te verblijven. Komen mensen met de auto of de fiets? Is er voldoende ruimte om prettig te wachten? Is het station goed toegankelijk?  ProRail wil de reizigers op weg naar hun bestemming zo comfortabel mogelijk over het station leiden’. Wethouder Tim De Rudder van Beverwijk: ‘De omgeving van Station Beverwijk biedt bijvoorbeeld volop kansen voor woningbouw. De combinatie van een OV-knooppunt, IJmondiale fietsroutes en faciliteiten als de bioscoop, het ziekenhuis en het stadscentrum op loopafstand maakt het stationsgebied een zeer aantrekkelijke locatie om te wonen’.

Het gebied langs de Kennemerlijn kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden die gemakkelijk per trein te bereiken zijn, zoals het strand- en duingebied, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Stelling van Amsterdam en de recreatiegebieden Spaarnwoude en het Uitgeestermeer. Een aantal stationsgebieden langs de spoorlijn zal daarom worden ingericht als toegangspoort naar de natuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor Santpoort Noord.

De strategie voor de Kennemelijn en de concrete maatregelen per stationsgebied zijn te vinden in het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn , strategie voor de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn (pdf, 14,10 MB)’ (PDF van 14,1 MB).

Aanvulling wethouder Frank Frowijn op provinciaal persbericht stationsomgevingen Kennemerlijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk hebben deze week het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn’ vastgesteld net als de provincie Noord-Holland en de andere gemeenten langs de Kennemerlijn. De provincie Noord-Holland en gedeputeerde Geldhof in het bijzonder heeft op een uitstekende wijze deze Corridordialoog gefaciliteerd. In het rapport wordt beschreven hoe gemeenten, provincie en ProRail en NS gezamenlijk aan de slag gaan met de stationsomgevingen langs de Kennemerlijn.
Deze provinciale ambitie tot de ontwikkeling van knooppunten van openbaar vervoer sluit naadloos aan op de Heemskerkse ambitie om het Heemskerkse stationsgebied te herontwikkelen. Heemskerk wil immers de bereikbaarheid, de herkenbaarheid, de veiligheid en de attractiviteit van het stationsgebied verbeteren. De herontwikkeling van het Heemskerkse stationsgebied sluit ook naadloos aan op de mobiliteitsvisie, de ambitie tot verbetering van de luchtkwaliteit  en de Heemskerkse woningbouwopgave. Het college spant zich in om tot 2021 ongeveer 350 woningen te bouwen en in de jaren daarna nog eens 600. De stationsomgeving is één van de locaties die in beeld is voor woningbouw.

Busverbinding station Heemskerk-centrum Heemskerk weer op de agenda

Wethouder Frowijn: “Ik ben zeer blij met de input die de Corridordialoog heeft opgeleverd voor de stationsvisie die de gemeente Heemskerk op dit moment opstelt. Ook ben ik heel positief over het committent van partijen als ProRail die straks met ons mede uitvoering willen geven aan deze stationsvisie. De stationsvisie Heemskerk zal duidelijk moeten maken hoe een vernieuwd station met een groen stationsplein en een woningbouwprogramma kan worden gerealiseerd. Via de Corridordialoog is bovendien een belangrijk resultaat geboekt ten aanzien van een busverbinding met het Heemskerkse station. Ondanks dat Heemskerk al heel lang deze wens koestert heeft de provincie deze busverbinding niet in de eerdere concessieverlening aan busvervoerders willen meenemen. Dankzij de Corridordialoog wil de provincie nu dan toch eindelijk medewerking geven aan een onderzoek naar deze busverbinding als de herontwikkeling van station Heemskerk in gang is gezet. Dat is een positieve eerste stap richting de uiteindelijke realisatie van deze busverbinding.”