Projectinformatie

Herontwikkeling stationsgebied Heemskerk

Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de Kennemerlijn, die door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Velsen, Uitgeest loopt.

De verbeteringen dragen bij aan een goede woonwerkomgeving. Bovendien bieden de stationsomgevingen kansen voor woningbouw op goed bereikbare plaatsen, zodat  niet onnodig nieuw stedelijk gebied ontstaat ten koste van landelijk gebied. Ook het stationsgebied van Heemskerk is in beeld als locatie voor woningbouw. De gemeente heeft daarbij veel aandacht voor diversiteit in de nieuwbouw, zodat starters, doorstromers, ouderen maar zeker ook huurders bediend kunnen worden.

Participatie

Nu uitwerken van ambities
Samen met een brede vertegenwoordiging van partijen uit de regio Zuid-Kennemerland hebben de NS, gemeenten en provincie ambities opgesteld voor de stationsgebieden. De gemeenten gaan die nu uitwerken en aan de slag met projecten rond de stations. De ambities werden geformuleerd in dialoog met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, natuurorganisaties en vervoerders uit de regio.

Ideeën ophalen
Het stationsgebied van Heemskerk gaat komende jaren veranderen. Hoe het gebied er straks precies uitziet staat nog niet vast. De gemeente hecht veel belang aan de mening en suggesties van haar inwoners. De gemeente heeft al veel huiswerk gedaan en wil nu graag ideeën ophalen van reizigers, forensen en andere stationsgebruikers, maar ook van omwonenden, belanghebbenden en andere geinteresseerden.

Op woensdag 13 februari 2019 organiseert de gemeente een openbare informatiebijeenkomst in de basisschool De Vlinder om ideeën op te halen en de eerste verkenning te toetsen.